Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Οι μαθητές /τριες προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο. Στις 08.10΄ χτυπά το κουδούνι για την πρωινή προσευχή .

Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο.

Παρακαλούνται οι γονείς αφού φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο να αποχωρούν και να μην εισέρχονται στο κτίριο. Η διακοπή του μαθήματος από κάποιον γονέα που απασχολεί τους δασκάλους είτε γιατί άργησε να έρθει στο σχολείο , είτε γιατί κάτι θέλει να ρωτήσει , είτε για κάποιον άλλο λόγο αποβαίνει σε βάρος των μαθητών και της ροής του μαθήματος.

Οι γονείς έχουν την ευθύνη για την παραλαβή των παιδιών τουςτην ώρα που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του σχολείου.(ώρα 13.15΄για την πρωινή ζώνη και ώρα 15.00΄ή 16.00΄για το ολοήμερο).

Αν το παιδί το παραλαμβάνει πρόσωπο διαφορετικό τον γονέων, θα πρέπει οι γονείς να το δηλώσουν στο σχολείο. (Υπεύθυνη Δήλωση).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η συνεργασία δασκάλων με τους γονείς προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να γίνεται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες (οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν στην έναρξη της σχ. χρονιάς) .

Γονείς οι οποίοι έχουν πάρει διαζύγιο οφείλουν να προσκομίζουν στο σχολείο αντίγραφο της απόφασης με την οποία ορίζεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Οι μαθητές δεν απουσιάζουν από το σχολείο, παρά μόνον για σοβαρούς λόγους.

Όταν κάποιος μαθητής/τρια αρρωστήσει, ο γονέας – κηδεμόνας ενημερώνει το σχολείο έγκαιρα.

Σε περίπτωση που μαθητής έχει πρόβλημα υγείας, π.χ. αλλεργία – σάκχαρο κλπ. θα πρέπει να είναι ενήμερο το σχολείο από την πρώτη ημέρα.

Απαγορεύεται να φέρνουν και να χρησιμοποιούν οι μαθητές κινητά τηλέφωνα ή  tablets στο σχολείο.

Δεν φέρνουν οι μαθητές από το σπίτι παιχνίδια στο σχολείο. Έχουν στην τσάντα τους όσα είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων και κατά την αποχώρηση από το σχολείο φροντίζουν να πάρουν τα προσωπικά τους είδη (ζακέτες, μπουφάν κλπ).

Οι μαθητές δεν ξεχνούν (θα πρέπει και οι γονείς να ρωτούν καθημερινά τα παιδιά τους) να δίνουν στους γονείς ενημερωτικά έντυπα του σχολείου, ανακοινώσεις κλπ.

Οι μαθητές /τριες  πρέπει να κοιμούνται νωρίς το βράδυ ώστε το πρωί να έρχονται ξεκούραστοι/ες και με ευχαρίστηση στο σχολείο.

Όταν δανείζονται βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου φροντίζουν να τα επιστρέφουν στην προκαθορισμένη ημερομηνία και σε καλή κατάσταση.

Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευγένειας που μαθαίνουν οι δάσκαλοι στα παιδιά μας.

                                                                                                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                                                            ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou